Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
obezsensiezycia
1627 a497 500
Wisława Szymborska.
obezsensiezycia
0970 be5e
Reposted fromchigirl chigirl viamahoniova mahoniova
obezsensiezycia
obezsensiezycia
2665 6f34
obezsensiezycia
obezsensiezycia
obezsensiezycia
Nie żałuj, nig­dy nie żałuj, że mogłeś coś zro­bić w życiu, a te­go nie zro­biłeś. Nie zro­biłeś, bo nie mogłeś.
— Stanisław Lem
Reposted fromeklerrka eklerrka viamiristkalt miristkalt
obezsensiezycia
6589 74f8
Reposted fromjehna jehna viamahoniova mahoniova
obezsensiezycia
7875 2c25
Reposted fromleftandright leftandright viaolgazet olgazet
obezsensiezycia
"Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać?
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze?"

S. Barańczak
— S. Barańczak
Reposted fromhavingdreams havingdreams viaunni unni
obezsensiezycia
wolę brzydotę
jest bliżej krwiobiegu
słów gdy prześwietlać
je i udręczać

ona ukleja najbogatsze formy
ratuje kopciem
ściany kostnicowe
w zziębłość posągów
wkłada zapach mysi

śą bo na świecie ludzie tak wymyci
że gdy przechodzą
nawet pies nie warknie
choć ani święci
ani są też cisi
— Czyści, Stanisław Grochowiak
Reposted fromdezynwoltura dezynwoltura viaanestetyk anestetyk
6999 2351
obezsensiezycia
A przekroczyć próg najtrudniej w sobie, jak pan wie.
— Wiesław Myśliwski
Reposted fromMissTake MissTake vianables nables
obezsensiezycia
5039 ede9
Reposted byJurysekTygrysekzooziapkz451blue-berryvxvxvxcherrytomorrowsomebodytolove
obezsensiezycia
Herbatę się pija, by zapomnieć o hałasie świata.
— T'ien Yiheng
Reposted fromVirginFine24 VirginFine24 viafascinated fascinated
obezsensiezycia
4495 5833
Reposted bymessinhead messinhead
obezsensiezycia
Życie jest za krótkie, by się bawić w myśli smutne.
— Farben Lehre - Femina
obezsensiezycia
Kto się waha, ten przegrywa. Nie możemy udawać, że nas nie uprzedzono. Wszyscy słyszeliśmy przysłowia, cytaty filozofów, dziadków ostrzegających nas, żebyśmy nie trwonili czasu, tych cholernych poetów wzywających, by chwytać dzień. A jednak czasem musimy przeżyć to sami. Musimy popełniać własne błędy. Musimy sami się na nich uczyć.(...) mitrężyć, hamować i przewlekać, dopóki sami nie zrozumiemy, co chciał powiedzieć Benjamin Franklin. Że wiedza jest lepsza niż domysły, że przebudzenie jest lepsze niż sen i że nawet największe niepowodzenie, nawet najgorszy, najbardziej nieodwracalny błąd jest sto razy lepszy niż niepodjęcie próby.
— Chirurdzy
Reposted fromlugola lugola viacytaty cytaty
obezsensiezycia
Ludzie dzielą się na inteligentnych i tych co słodzą.
— pani Irena z biblioteki
Reposted byatraversiamomysli-wloczykijalonelygirl15somebodytolove
obezsensiezycia
2839 e223
Reposted fromnfading nfading viaxzuzakx xzuzakx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl